DSC_0009 (2)

Lepiej późno niż wcale...Jeśli pałacie rządzą zwycięstwa, jak niektórzy zawodnicy HP Sferis, chcecie zobaczyć ból i krew na twarzach waszych przeciwników, jednak z jakiegoś powodu wygolona nóżka "nie podaje" na początku sezonu, to koniecznie powinniście odwiedzić jutro warszawski salon "Rowerowe Klimaty", gdzie odbędzie się kolejna prelekcja połączona z praktyką na temat zalet badań wydolnościowych.

Michał Śmieszek

Zapraszamy wszystkich amatorów chcących poprawić swoje wyniki sportowe na spotkanie, mające na celu przybliżenie ważnej kwestii dla kolarza mianowicie tematu badań wydolnościowych. Ostra imprezka "w tlenie i beztlenie" odbędzie się ‎3 kwietnia o 19:00 w salonie Rowerowe Klimaty w Warszawie, ul Jana Pawła II 72

Podczas pokazu poruszane będą pytania i zagadnienia:

  • Jaki jest cel badań?
  • Jak są przeprowadzane badania - symulacja.
  • Jakie parametry są mierzone oraz jak interpretuję się wyniki?
  • Jak wyniki badań należy wykorzystywać przy treningu?
  • Jaki miały wpływ badania na maje treningi opowiedzą : Radek Rękawek, Paweł Baranek czyli najlepsi na Mazowszu.


PC103854

Badania wydolnościowe - co to takiego?

Nie musisz być wyczynowcem  przygotowującym się właśnie do Igrzysk Olimpijskich aby wiedzieć, że efektywna realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na określonym poziomie intensywności. Inne obciążenia oraz intensywność treningu będziemy stosować, aby przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, a inne przygotowując się do startu w maratonie lub rowerowym wyścigu górskim. W obydwu przypadkach, podstawą do wyznaczenia właściwych parametrów treningu jest zbadanie aktualnego poziomu wydolności organizmu.

Wydolność fizyczna

Wydolność fizyczna jest jednym z podstawowych pojęć fizjologii wysiłku, a jednocześnie jednym z czynników determinujących osiągnięcie wysokiego rezultatu sportowego. S. Kozłowski (1984) definiuje ją jako zdolność do wykonywania długotrwałej pracy fizycznej bez głębokich zaburzeń środowiska wewnętrznego ustroju powodujących szybkie narastanie zmęczenia. 
Pojęcie wydolności fizycznej obejmuje ponadto tolerancję zmian w środowisku wewnętrznym (jeśli dochodzi do nich podczas wysiłku o dużej intensywności), a po jego zakończeniu zdolność do szybkiej likwidacji ewentualnych zaburzeń homeostazy organizmu.

Podstawową miarą wydolności używaną przez trenerów i fizjologów do zdiagnozowania możliwości wysiłkowych zawodnika jest VO2max. Maksymalny pułap tlenowy rozumiany jest jako największa ilość tlenu, jaką organizm jest w stanie pochłonąć w jednostce czasu podczas maksymalnej pracy fizycznej.

DSC_0009 (2)

Dla kogo badanie?

Badania wydolnościowe umożliwiają kontrolowanie prawidłowości stosowanego treningu niezależnie od poziomu zaawansowania. Szczegółowa analiza mechanizmów fizjologicznych stanowi podstawę do opracowania efektywnego programu treningowego dopasowanego do możliwości i celów treningowych osoby badanej. Badania skierowane są zarówno do zawodowców jak i amatorów podejmujących różne formy aktywności fizycznej. Doceniają je od lat zawodnicy wyczynowi reprezentujący wszystkie dyscypliny sportu. Jednocześnie coraz częściej korzystają z nich sportowcy amatorzy przygotowujący się do startu w maratonach, triathlonach, czy różnego rodzaju wyścigach rowerowych. Pomiar wydolności jest również z powodzeniem wykorzystywany w treningu zdrowotnym i w życiu codziennym. Nieważne, czy rozpoczynasz sezon, czy jesteś w trakcie cyklu treningowego - testy wydolnościowe dadzą Ci rzetelną i wiarygodną informację, czy stosowane obciążenia przynoszą pożądany skutek.

Na czym polega badanie?

Badanie przeprowadza się z wykorzystaniem testu wysiłkowego o stopniowo wzrastającej intensywności do odmowy (subiektywnego odczucia wyczerpania). W przypadku kolarzy test wykonywany jest na siłowniku kolarskim bądź specjalnym rowerze stacjonarnym z możliwością regulowania obciążenia wyrażonego mocą. Obecne możliwości pozwalają na „przejechanie” takiego testu z wykorzystaniem własnej ramy rowerowej, co nie jest bez znaczenie w  dobie „bike fittingu” .

Możliwość dowolnego modelowania prób pozwala na indywidualny dobór odpowiedniego testu uwzględniającego masę badanego oraz jego subiektywnie ocenioną aktualną formę sportową. Badany rozpoczyna test od wyznaczonego obciążenia. Co 2-3min moc wzrasta o wartość ustaloną w oparciu o wyżej wymienione czynniki (masa ciała badanego oraz subiektywna ocena formy sportowej). Każdej zmianie obciążenia towarzyszy pobór krwi z opuszka palca w celu oceny stężenia kwasu mlekowego, co jest przydatne w przy wyznaczaniu progów metabolicznych.

PC103875

Co analizujemy?

Podczas badania dokonuje się dokładnej oceny czynnościowej układu sercowo-naczyniowego i płucnego. Wartości analizowanych parametrów oraz poziom stężenia mleczanu we krwi (LA) pozwalają wyznaczyć dla badanego progi metaboliczne: próg przemian tlenowych (LT) oraz próg przemian beztlenowych (AT). Na podstawie pochłaniania tlenu (VO2) wyznaczane są natomiast, wyrażone tętnem lub mocą, strefy intensywności treningu.

Co otrzymuje badany?

Wyniki, które otrzymuje badany stanowić powinny kompleksowy i rzetelny obraz stanu wytrenowania i sprawności funkcjonowania układu krwionośnego oraz oddechowego. Dobrze opracowane wyniki badań zawierają część analityczną (zebrane dane fizjologiczne wraz z wyjaśnieniem poszczególnych wskaźników) oraz część opisową, przedstawiającą aktualny stan wytrenowania badanego zawodnika wraz z wyznaczonymi indywidualnie kierunkami treningu (adekwatnymi do momentu w sezonie).

Udział w badaniach wyposaża w wiedzę niezbędną do podejmowania aktywności fizycznej mającej na celu podniesienie efektywności codziennego treningu przy jednoczesnej dbałości o zdrowie, która stanowić powinna podstawę każdego działania. Dzięki badaniom dowiesz się z jaką intensywnością powinieneś ćwiczyć, aby poprawić swoją wydolność, minimalizując jednocześnie ryzyko przetrenowania i kontuzji.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać  więcej informacji na temat badań wydolnościowych zapraszamy na stronę www.roweroweklimaty.pl/strony/badania-wydolnosciowe. W razie jakich kolwiek pytań bądź chęci umówienia się na badania prosimy o kontakt drogą mailową, nasz adres:badania@roweroweklimaty.pl .