Willow Koerber

Czas w Świecie Wielkiego Koła na chwile stanął w miejscu, kiszki dostały skrętu, a Ziemia zaczęła obracać się w przeciwną stronę. Nawet Lenin przekręcił się na drugi bok w swoim mauzoleum, a lawiny w polskich Tatrach osiągnęły niespotykany 6 stopień - od dziś napierają pod górę... Cały ten galimatias wywołała w ostatnich dniach kobieta. Nie było by w tym nic niespotykanego, gdyby nie była nią nasza 29 calowa ikona - Willow Koerber


Michał Śmieszek

Pogłoski się potwierdziły. Oficjalna wiadomość na stronie internetowej jednej z najbardziej zjawiskowych postaci kobiecego MTB nie pozostawia cienia wątpliwości. Willow Koerber w sezonie 2011 zmienia barwy drużynowe. Wiceliderka Pucharu Świata (dla przypomnienia depcząca po piętach naszej Mai) od kilku lat była w stałym związku z SUBARU TREK - drużynie ścigającej się na rowerach 29", To właśnie Willow udowodniła, że na wielkim kole też można sięgać po największe laury i mierzyć znacznie mniej niż 1.80m, na przekór wyznawcom kultu "180cm". 

Niemniej w roku pańskim 2011 Willow przenosi się do nowej drużyny - TREK World Racing. Jak widać stara miłość nie rdzewieje a wręcz rozkwita. Syćko było by piknie, gdyby nie jeden drobny, ale bardzo istotny szczegół....Trek wyraźnie rozróżnia swoje dzieci - Subaru Trek napiera na 29 calowych kołach a Trek World Racing na małej kiszce. W związku z tym, z bardzo dużym prawdopodobieństwem Willow Koerber przesiądzie się stety-niestety na promowanego Treka Top Fuel 9.9 SSL. Kamil Bednarek zaśpiewałby teraz w rytmie reggae "No Big Wheel, no cry". Jeśli przesiadka na małą kichę się potwierdzi, to będzie to strzał w orzechy męskiej części wielkokołowego bractwa. Mnie już boli....Z drugiej jednak strony taka zmiana może dać odpowiedź na odwieczne pytanie teologów: "czy duże koło jest lepsze niż małe".

"Willow, why...?"

*************************************

In the World of Big Wheel time has stopped for a moment, guts got twisted, and the Earth began to rotate in the opposite direction. Even Lenin turned to the other side in his mausoleum, and avalanches in the Polish Tatras, reached an unparalleled "defcon 6" - from now on they will move uphills... All this hodgepodge in recent days sparked a womanThere would be nothing unusual if it was not our 29-inch icon - Willow Koerber.

The rumors are confirmedThe official message on the website of one of the most phenomenal personage of the female MTB leaves no doubtWillow Koerber in the 2011 season changes team colorsVice -leader of 2010 World Cup has been for several years in constant relationship with SUBARU TREK - team racing on 29" bikesAnd it was Willow who proved, that on 29er even a woman can reach for the highest laurels and be far less than 1.80m, in spite of the "180cm cult" followers.

However, in the year of Our Lord 2011 Willow moves to a new team - Trek World Racing Team. As you can see an old love does not rust, and even flourish. All would be fine, if not for a tiny but very important detail .... Trek makes clear distinction between its children - Subaru Trek rides on 29-inch wheels while Trek World Racing on a small 26" wheels. Therefore, Willow Koerber will very likely change, fortunately or not, to promoted Trek Top Fuel 9.9 SSL... Kamil Bednarek (Poland's Got Talent) would sing in the reggae rhythm: "No Big Wheelno cry". If this transfer to a Small Wheel is confirmedit will be a shot in the nuts of 29er male fraternity. I can feel that pain already. On the other hand, such change may give an answer to the perennial question of theologians, " Is big wheel better than the small one

Willow, why...?

 

 

willow1

Willow Koerber_1Willow Koerber